سبکی مطلق

بهتر است آن را به معنی تجارب خارج از بدن بنامیم یکی از بحث انگیزترین و در عین
 
حال جذابترین پدیده هایی است که در متافیزیک به آن پرداخته می شود.
 
 
اسامی گوناگونی که این پدیده به آنها نامیده می شود از جمله:
 
پرواز روح - برون فکنی - برون فکنی کالبد اختری - آسترال پروجکشن - سفر اختری -
 
سفر سماوی - خروج روح - سفر روح - سفر اتری - سفر اثیری - فرافکنی روح - خلع روح
 
- تخلیه روحی- جداسازی دوبل اتریک و ... ،همگی نشان از گستردگی و اهمیت این پدیده و
 
شناخت و آگاهی نسبت به آن در فرهنگها و گرایش های مختلف علوم باطنی دارد.
 
 
روش های گوناگون و متنوع و تکنیک های بی شماری که برای افراد با هر سطح و گونه از
 
آگاهی وجود دارد نیز نیز دلیلی بر پذیرش این پدیده در بین عموم مردم می باشد.
 
شاید این گفته اغراق آمیز نباشد که (( تجارب خارج از بدن لذت بخش ترین پدیده در جهان
 
گسترده متافیزیک است. ))
 
 
کسانی که حتی به صورت تصادفی اما آگاهانه موفق به خروج از قالب جسمانی می شوند و
 
این امر در خاطرشان نقش می بندد همواره به دنبال تکرار این تجربه هستند زیرا این پدیده
 
منحصر به فرد می تواند به بسیاری از آرزوهایی که در طول تاریخ ذهن بشریت را به خود
 
معطوف داشته است جامه عمل بپوشاند.
 
 
پرواز کردن ، جابجایی مکانی در کمتر از چند لحظه به هر مکان و جابجایی در زمان و...
 
توانایی هایی های دست یافتنی در پرواز روح هستند که در حالت عادی دست یابی به آنها
 
ناممکن و یا به سختی ممکن می شود.
 
 
بهرحال با مقداری تمرین می توان به توانایی بسیار جالب توجه و باور نکردنی دست یافت.
 
اگر به این توانایی رسیدید حتماً به این نتیجه نیز خواهید رسید که واقعاً ارزش تلاش و
 
ممارست را داشته است.
نوشته شده در جمعه ۲۸ تیر۱۳۸۷ساعت 19:33 توسط امیرآرام|